DENGAN NAMA ALLAH

DENGAN NAMA ALLAH

Ingatan untuk ku dan kalianوَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.

Yang bermaksud:

Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. (Surah Al-Asr, Ayat: 1 - 3).


Pengikut

Ahad, 31 Disember 2017

PELAJARAN 26.0 Dharabā (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)

No automatic alt text available.


26.1 Di dalam bab-bab awal dahulu kita telah belajar bahawa (ضَرَبَ) maknanya ialah "seorang lelaki telah memukul". Bagaimana pula jika kita mahu sebut/tulis "dua orang lelaki telah memukul?"

Tambah "alif" dihujungnya. 

"Seorang lelaki telah memukul" = (ضَرَبَ)
"Dua orang lelaki telah memukul = (ضَرَبَا)

"Seorang lelaki telah menulis" = (كَتَبَ)
"Dua orang lelaki telah menulis" = (كَتَبَا)

"Seorang lelaki telah menunggang" = (رَكِبَ)
"Dua orang lelaki telah menunggang" = (رَكِبَا)

Bagi muannats pun begitu juga, cumanya huruf 'ta' dihujungnya itu difathahkan kerana tambahan 'alif' tersebut.

"Seorang perempuan telah memukul" = (ضَرَبَتْ)
"Dua orang perempuan telah memukul" = (ضَرَبَتَا)

"Seorang perempuan telah menulis" = (كَتَبَتْ)
"Dua orang perempuan telah menulis" = (كَتَبَتَا)

"Alif" yang ditambah dihujung fi'il itu menunjukkan "Mutsanna".

26.2 Bagaimana pula untuk "kamu dua orang"?

Huruf terakhir disakinkan (dimatikan) kemudian tambahkan (ـتُما) dihujungnya.

"Kamu (2L atau 2P) telah memukul" = (ضَرَبْتُمَا)

"Kamu (2L atau 2p) telah menulis" = (كَتَبْتُمَا)

Bagi Muzakkar atau Muannats adalah sama. Mudahkan?

26.3 Bagaimana mengatakan "Dua orang pelajar itu telah pergi"?

Jika menggunakan "Jumlah Fi'liyyah" = (ذَهَبَ الطَّالِبَانِ)

Jika menggunakan "Jumlah Ismiyyah" = (الطَّالِبَانِ ذَهَبَا)

Perhatikan - Jika fi'il datang sebelum fa'il (dalam jumlah fi'liyyah), fi'il untuk seorang digunakan walaupun pelakunya lebih daripada seorang.

Tetapi jika pelaku (fa'il) datang sebelum fi'il (dalam jumlah ismiyyah) maka fi'il yang sesuai bilangannya mesti digunakan.

Fi'il hendaklah disesuaikan jantinanya dengan Fa'il :

"Dua orang pelajar perempuan itu telah pergi"

"Jumlah Fi'liyyah" = (ذَهَبَتِ الطَّالِبَتَانِ)

"Jumlah Ismiyyah" = (الطَّالِبَتَانِ ذَهَبَتَا)

Latihan :

26.0(a) Ayat-ayat berikut mengandungi beberapa kesalahan. Perbetukan dan lengkapkan baris. Kemudian terjemahkan :

1. شرب البنتان عصير

2. الطالبتان الجديدان نجح في الامتحان

3. هما وضع كتاباهما على الرف

4. أنتما ذهبت ألى المدرسة بدرجتانكما

5. رجعت الرجلين من المسجد إلى بيتهما

26.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab :

1. Dua orang pelajar itu telah pergi ke sekolah mereka.

2. Adakah kamu berdua telah mengambil beg saya?

3. Dua orang jururawat itu telang pulang dari hospital mereka.

4. Mereka berdua telah makan di bawah dua batang pokok itu.

5. Zaid dan Uthman telah menulis surat kepada dua sahabat mereka.

No automatic alt text available.
#NotaBahasaArab

Rabu, 6 Disember 2017

PELAJARAN 25.0 Dhomir Untuk Mutsanna (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)


25.1 Apakah Dhomir Muttasil untuk Mutsanna?

Hanya 3 iaitu (ــهُمَا     ،     ــكُما    ،    ــنَا)
Tidaklah banyak pun untuk dihafal, tiga sahaja.... :-D

Ketiga-tiga Dhomir Muttasil untuk Mutsanna adalah tanpa khusus jantina (yakni boleh diguna untuk dua-dua samada Muzakkar ataupun Muannats).

Dhomir Muttasil ialah Gantinama bersambung pada hujung Huruf, Isim atau Fi'il (Lihat 11.1).

1. "...huma" (ـهُمَا) maknanya "...mereka berdua".

Contoh : 
"Bagi/Untuk mereka berdua (2L/2P)" = (لَـهُمَا)
("huma " ــهُمَا sebagai Isim Majrur pada Jarr wa Majrur)

"Rumah mereka berdua (2L/2P)" = (بَيْتُهُمَا)
("huma " ــهُمَا sebagai Mudhof Ilaih pada Idhofah)

"Saya telah melihat mereka berdua (2L/2P)" = (رَأَيْتُهُمَا)
("huma " ــهُمَا sebagai Maf'ul Bih pada Jumlah Fi'liyah)

2. "...kuma" (ــكُما) maknanya "...kamu berdua".

Contoh :
"Bagi/Untuk kamu berdua (2L/2P)" = (لَكُمَا)
("kuma" ــكُما sebagai Isim Majrur pada Jarr wa Majrur)

"Rumah kamu berdua (2L/2P)" = (بَيْتُكُما)
("kuma" ــكُما sebagai Mudhof Ilaih pada Idhofah)

"Saya telah melihat kamu berdua (2L/2P)" = (رَأَيْتُكُمَا)
("kuma" ــكُما sebagai Maf'ul Bih pada Jumlah Fi'liyah)

3. "...na" (ــنَا) maknanya "...kami" (sebenarnya untuk dua orang atau lebih - ramai)

Contoh : 
"Bagi/Untuk kami" = (لَنَا)
("na" ــنَا sebagai  Isim Majrur pada Jarr wa Majrur)

"Rumah kami" = (بَيْتُنَا)
("na" ــنَا sebagai Mudhof Ilaih pada Idhofah)

"Kamu telah melihat kami (2L/2P)" = (رَأَيْتَنَا)
("na" ــنَا sebagai Maf'ul Bih pada Jumlah Fi'liyah)

25.2 Apakah pula Dhomir Munfasil untuk Mutsanna?

Dhomir Munfasil ialah "Gantinama Terpisah" yang kebiasaannya letaknya di permulaan ayat sebagai Mubtadak (lihat 22.3).

Terdapat 3 Dhomir Munfasil untuk Mutsanna iaitu (هُمَا  ،  أَنْتُمَا   ،  نَحْنُ).
Juga tidak banyak, hanya tiga sahaja untuk dihafal mantap-mantap :-D

1. "huma" (هُمَا) maknanya "Mereka berdua".

Contoh : 
"Mereka berdua (adalah) muslim" = (هُمَا مُسْلِمَانِ).

"Mereka berdua (adalah) muslimah" = (هُمَا مُسْلِمَتَانِ).

2. "antuma" (أَنْتُمَا) maknanya "Kamu berdua".

Contoh :
"Kamu berdua (adalah) muslim" = (أَنْتُمَا مُسْلِمَانِ).

"Kamu berdua (adalah) muslimah" = (أَنْتُمَا مُسْلِمَتَانِ).

3. "nahnu" (نَحْنُ) maknanya "Kami" (sebenarnya untuk dua orang atau lebih - ramai).

Contoh:
"Kami (adalah) muslim" = (نَحْنُ مُسْلِمَانِ) atau (نَحْنُ مُسْلِمُوْنَ).

"Kami (adalah) muslimah" = (نَحْنُ مُسْلِمَتَانِ) atau (نَحْنُ مُسْلِمَاتٌ).

Latihan:

25.0(a) Bariskan dengan lengkap. Kemudian terjemahkan :

1. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير

2. زار  المعلم    أحمد و محمد    في   بيتهما

3. أنتما    لكما    رأيكما  و أنا   لي    رأيي

4. أمام بيتي  جنينتان  فيهما    بركتان     واسعتان

5. أين  الطالبان  الجديدان     أسمعت    عنهما

25.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab :

1. Tuhanku ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku.

2. Saya telah menziarah dua ibubapa saya di rumah mereka.

3. Semoga Allah memberkati ke atas mereka berdua. 

4. Mereka berdua, bagi mereka pendapat mereka dan bagi kami pendapat kami.

5. Di hadapan rumah mereka berdua (ada) sebuah kebun di dalamnya (ada) dua pohon besar.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
#NotaBahasaArab

PELAJARAN 24.0 Mutsanna (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)


24.1 Apakah tanda Rafa' bagi Isim Mutsanna?

Tanda Rafa' bagi Isim Mutsanna ialah huruf alif (ا).

Huruf alif itu ditambah bersama huruf nun (ن) yakni (انِ) di hujung perkataan asal untuk menjadikan ia Isim Mutsanna.

Ini berbeza dengan tanda Rafa' bagi Isim Mufrad iaitu dhommah.

Contoh :

Isim Mufrad Marfu' (كِتَابٌ) <== Tanda Rafa' adalah dhommah.

Isim Mutsanna Marfu' (كِتَابَانِ) <== Tanda Rafa'nya adalah Alif (ا). (Huruf sebelum Alif mesti berharakat fathah dan Nun di hujung itu pula sentiasa berharakat kasrah).

24.2 Apakah tanda Nasab bagi Isim Mufrad Mansub dan Isim Mutsanna Mansub?

Isim Mufrad Mansub (كِتَابًا) <== Tanda Nasabnya adalah fathah.

Isim Mutsanna Mansub (كِتَابَيْنِ) <== Tanda Nasab adalah Ya (ي). (Huruf sebelum Ya mesti berharakat fathah dan Nun di hujung itu pula sentiasa berharakat kasrah).

24.3 Apakah tanda Jarr bagi Isim Mufrad Majrur dan Isim Mutsanna majrur?

Isim Mufrad Majrur (كِتَابٍ) <== Tanda Jarrnya adalah kasrah.

Isim Mutsanna Majrur (كِتَابَيْنِ) <== Tanda jarr adalah Ya (ي). (Huruf sebelum Ya mesti berharakat fathah dan Nun di hujung itu pula sentiasa berharakat kasrah).

Perhatikan bahawa tanda Nasab dan Jarr bagi Isim Mutsanna adalah serupa, yakni Ya (ي).

PERHATIAN : Sekiranya anda membaca keterangan-keterangan di atas tetapi tidak berapa pasti apa itu Rafa', Nasab, Jarr, Marfu', Mansub, Majrur sila ulangi Bab 17, fahami betul-betul dan buat semua latihannya, kemudian bab 18 demikian juga, sehinggalah anda sampai ke bab ini.

24.4 Sekiranya Isim Mutsanna menjadi Mausuf, bagaimana keadaan Sifahnya?

Sifah mestilah mengikuti Mausuf dari segi Bilangan, Jantina,  I'rab serta Perinciannya (Nakirah/Makrifah) - Lihat 20.3.

Maka jika Mausuf Mutsanna, Sifahnya mestilah Mutsanna juga.

Contoh : (كِتَابَانِ   جَدِيْدَانِ / كِتَابَيْنِ  جَدِيْدَيْنِ)

24.5 Bagaimanakah Isim Mutsanna dalam Idhofah?

Mudhof dan Mudhof Ilaih tidak semestinya sama dari segi bilangan. Kedua-duanya adalah bebas dari segi bilangan.

Namun sekiranya Isim Mutsanna menjadi Mudhof, maka 'Nun' di hujungnya itu mesti digugurkan!

Contoh1 : (كِتَابَا  الطَّالِبِ) di mana mudhof asalnya ialah (كِتَابَانِ). Maknanya "Dua buah buku pelajar itu".

Contoh2 : (أَخَذْتَ  كِتَابَيْ الطَّالِبِ) di mana mudhof asalnya ialah (كِتَابَيْنِ). Maknanya "Kamu telah mengambil dua buah buku pelajar itu".

Contoh 3 : (عَلَى    كِتَابَيْ   الطَّالِبِ    قَلَمٌ) di mana mudhof asalnya ialah (كِتَابَيْنِ). Maknanya "Di atas dua buah buku pelajar itu (ada) sebatang pen".

Latihan :

24.0(a) Tukarkan semua Mudhof di dalam ayat-ayat berikut sebagai Mutsanna. Lengkapkan baris dan terjemahkan :

1. يد البنت نظيفة

2. رايتُ   بيت   رجل

3. جدار الغرفة  أبيض

4. في يد  إِسحاق    كتابه

5. نَظرتُ  الى   منارة  المسجد   الطويلة

24.0(b)  Terjemahkan ke Bahasa Arab :

1.  Ahmad telah membawa dua buah beg yang baru itu.

2. Saya telah melihat dua buah begnya yang baru itu.

3.  Saya telah membaiki dua buah tingkap rumah itu.

4.  Dia telah menulis kepada dua orang anak raja itu.

5. Apa  (ada)  di dalam dua tangan kamu?

#NotaBahasaArab

Rabu, 29 November 2017

PELAJARAN 23.0 Bilangan pada Isim (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...) dari fb Ustas Halim Bede

No automatic alt text available.23.1 Untuk menyatakan "sebuah buku" kita hanya kata/tulis (كِتَابٌ), "seorang raja" (مَلِكٌ) dan "seekor unta" (جَمَلٌ) (Lihat 7.3). Bagaimana pula jika kita mahu menyatakan "dua buah buku", "dua orang raja" dan "dua ekor unta"?

(كِتَابَانِ)
"Dua buah buku".

(مَلِكَانِ)
"Dua orang raja".

(جَمَلَانِ)
"Dua ekor unta".

Perhatikan pada contoh-contoh di atas, untuk menjadikan sesuatu Isim Tunggal (Mufrad*) kepada berbilangan Dua (Mutsanna*), kaedahnya ialah :

Buang baris terakhir dan gantikan dengan fathah, kemudian tambah alif dan nun (انِ) - nun itu berbaris di bawah.

Semua contoh-contoh di atas adalah Nakirah. Bagi Makrifah pun sama juga caranya. Contoh : (الْكِتَابُ) jadi (الْكِتابَانِ).

Perhatikan : Semua contoh-contoh di atas i'rabnya adalah di dalam keadaan Rafa' (Marfu'). Tanda Rafa' bagi Mutsanna ialah huruf alif (ا).

23.2 Dari segi Bilangan, Isim terbahagi kepada berapa bahagian?

Tiga bahagian :

1. Mufrad (bilangannya tunggal).

2. Mutsanna (bilangannya dua).

3. Jamak (bilangan tiga dan lebih daripada dua).

Contoh1 :
Mufrad (مُسْلِمٌ) = "Seorang muslim"
Mutsanna (مُسْلِمَانِ) = "Dua orang muslim"
Jamak (مُسْلِمُوْنَ) = "Ramai muslim"

Contoh2 :
Mufrad (مُسْلِمَةٌ) = Seorang muslimah"
Mutsanna (مُسْلِمَتَانِ) = "Dua orang muslimah"
Jama' (مُسْلِمَاتٌ) = "Ramai muslimah"

Contoh3 :
Mufrad (بَيْتٌ) = "Sebuah rumah"
Mutsanna (بَيْتَانِ) = "Dua buah rumah"
Jama' (بُيُوتٌ) = "Banyak rumah"

23.3 Pada contoh di atas, cara menjadikan Isim Mufrad ke Isim Jamak didapati tidak seragam seperti menjadikan Mufrad ke Mutsanna. Boleh terangkan?

Jamak dibahagi kepada dua jenis iaitu Jamak Salim* dan Jamak Taksir*.

Jamak Salim ialah perkataan Jamak itu dibentuk dari Isim Mufradnya dikekalkan dan ditambah huruf-huruf tertentu di hujungnya.

Contoh1 : Mufrad (صَالِحٌ), Jamak Muzakkar Salim (صَالِحُوْنَ).

Contoh2 : Mufrad (صَالِحَةٌ), Jamak Muannats Salim (صَالِحَاتٌ).

Jamak Taksir pula ialah perkataan Jamak itu dibentuk dari Isim Mufradnya yang diubahsuai samada dengan penambahan, pengurangan atau perubahan baris atau susunan huruf-hurufnya. Sebab itu dinamakan 'taksir' atau 'mukassar' yang bermakna 'pecah'.

Contoh : Mufrad (كِتَابٌ), Jamak Taksir (كُتُبٌ).

Kita akan bincangkan dengan terperinci mengenai perbezaan Jamak Salim dan Jamak Taksir di dalam bab yang akan datang.

23.4 Apakah Isim Isyarah yang menunjukkan dekat dan jauh bagi Mufrad, Muthanna dan Jamak?

1. Isim Isyarah* untuk dekat yang maknanya "ini" :

Ini (Muzakkar, Mufrad) = (هَذَا)
Ini (Muzakkar, Mutsanna) = (هَذَانِ)
Ini (Muzakkar, Jamak) = (هَؤُلَاءِ)

Ini (Muannats, Mufrad) = (هَذِهِ)
Ini (Muannats, Mutsanna) = (هَاتَانِ)
Ini (Muannats, Jamak) = (هَؤُلَاءِ)

2. Isim Isyarah untuk jauh yang maknanya "itu" :

Itu (Muzakkar, Mufrad) = (ذَلِكَ)
Itu (Muzakkar, Mutsanna) = (ذَانِكَ)
Itu (Muzakkar, Jamak) = (أُوْلَئِكَ)

Itu (Muannats, Mufrad) = (تِلْكَ)
Itu (Muannats, Mutsanna) = (تَانِكَ)
Itu (Muannats, Jamak) = (أُوْلَئِكَ)

(Perhatikan : Untuk Jamak, Isim Isyarah Muzakkar dan Muannats adalah sama)

Perhatian :

Ditulis (هَذَا), hendaklah dibaca (هَاذَا)
Ditulis (هَؤُلَاءِ), hendaklah dibaca (هَاؤُلَاءِ)
Ditulis (هَذِهِ), hendaklah dibaca (هَاذِهِ)
Ditulis (ذَلِكَ), hendaklah dibaca (ذَالِكَ)
Ditulis (أُوْلَئِكَ), hendaklah dibaca (أُوْلَائِكَ)

Hafalkan.... 

23.5 Bagaimanakah jika kita mahu mengatakan "Ini dua orang pelajar lelaki yang bijak dan itu dua orang pelajar perempuan yang bijak"?

(هَذانِ طَالِبَانِ ذَكِيَّانِ وَتَانِكَ طَالِبَتَانِ ذَكِيَّتَانِ)

Daripada ayat di atas kita boleh lihat bahawa Mausuf dan Sifah mestilah sama dari segi Bilangan dan Jantina. Begitulah juga Mubtadak dan Khabar.

Latihan :

23.0(a) Tukarkan setiap Isim Mufrad Marfu' di dalam ayat-ayat berikut sebagai Isim Mutsanna dan terjemahkan :

1. ذَلِكَ عُصْفُوْرٌ

2. الطَّبَّاخُ سَمِيْنٌ

3. السَّاعَةُ ثَمِيْنٌ

4. ذَلِكَ بُرْهَانٌ

5. هَذَا الْكِتَابُ مُفِيْدٌ

No automatic alt text available.No automatic alt text available.23.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab :


1. Itu dua buah bintang di langit.

2. Dua buah bilik yang luas di rumah itu.

3. Dua buah buku di atas meja itu.

4. Ini dua orang tukang masak baru.

5. Itu dua biji mata yang cantik.#NotaBahasaArab

*Isim Mufrad (الْمُفْرَدُ)

*Isim Mutsanna (وَالْمُثَنَّى)

*Isim Jamak Salim (الْجَمْعُ السَّالِمُ)

*Isim Jamak Taksir (الْجَمْعُ التَّكْسِيْرُ) atau (الْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ)

*Isim Isyarah (أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ)

PELAJARAN 22.0 Mubtadak dan Khabar (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...) dari fb Ustaz Halim Bede

No automatic alt text available.
22.1 (Ulangan) Apakah makna Mubtadak dan Khabar?

Mubtadak dan Khabar adalah komponen utama Jumlah Ismiyyah, iaitu ayat sempurna yang tidak dimulai oleh Fi'il.

Mubtadak ialah Isim Makrifah (samada Isim Zahir atau Gantinama) yang berperanan sebagai Subjek, yang duduknya di permulaan ayat. Khabar pula ialah Predikat.

Khabar adalah Isim Nakirah jika ianya adalah Tunggal (Khabar Mufrad*), dan mesti mengikuti Mubtadak dari segi Bilangan dan Jantina (Lihat 21.2).

Kedua-dua Mubtadak dan Khabar mestilah Marfu' (berada di dalam keadaan Rafa').

22.2 Bolehkah Khabar terdiri daripada Isim Makrifah?

Ya, boleh jika sekiranya Mubtadak adalah Gantinama Diri atau Isim Isyarah.

Contohnya : (أَنا يُوْسُفُ) = "Saya Yusuf"

Kebiasaannya jika Mubtadak dan Khabar kedua-duanya Makrifah, Dhomir (Gantinama Diri) yang sesuai diletakkan di antara keduanya sebagai pemisah dan pembeza ayat lengkap dengan Sifah. Dhomir tersebut digelar 'Dhomir Fashli' (ضَمِيْرُ الْفَصْلِ).

Contoh1 : (اللَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ) = "Allah (Dia) Maha Pengampuan"

Contoh2 : (زُهَيْرٌ هُوَ الْكَرِيْمُ) = "Zuhair (dia seorang) yang mulia"

22.3 Nyatakan lima Gantinama Diri Tunggal yang boleh berperanan sebagai Mubtadak di awal ayat atau Dhomir Pemisah.

(هُوَ) = "Dia (1L)"
(هِيَ) = "Dia (1P)"
(أَنْتَ) = "Kamu (1L)"
(أَنْتِ) = "Kamu (1P)"
(أَنَا) = "Saya"

Dhomir-dhomir ini dinamakan Dhomir Munfasil* atau "Dhomir Terpisah" kerana ianya ditulis sendirian tanpa bersambung dengan perkataan lain. Bandingkan dengan "Dhomir Muttasil" di 11.1.

Contoh:
(هُوَ طَالِبٌ ، هِيَ طَالِبَةٌ ، أَنْتَ طَالِبٌ ، أَنْتِ طَالِبَةٌ ، أَنَا طَالِبٌ)

22.4 Ada berapa jenis Khabar?

Terdapat 3 jenis Khabar :

1. Khabar Mufrad (Khabar Tunggal).

2. Khabar dalam bentuk Jumlah (Jumlah Ismiyyah atau Jumlah Fi'liyyah).

3. Khabar dalam bentuk Syibhul Jumlah (Jarr wa Majrur atau Zharaf wa Majrur).

Khabar berbentuk Jumlah mestilah mengandungi Dhomir padanya yang merujuk kepada Mubtadak.

Contoh1 : (الطَّالِبُ بَيْتُهُ بَعِيْدٌ)
"Pelajar itu rumahnya jauh".

Mubtadak (الطَّالِبُ), Khabar Jumlah Ismiyyah (بَيْتُهُ بَعِيْدٌ) di mana Mubtadaknya (بَيْتُهُ) dan Khabarnya (بَعِيْدٌ). Pada Mubtadak Kedua (بَيْتُهُ) terdapat dhomir (ــهُ) yang merujuk kepada Mubtadak Pertama (الطَّالِبُ).

Contoh2 : (الطَّالِبُ قَرَأَ كِتَابًا)
"Pelajar itu telah membaca sebuah buku"

Mubtadak (الطَّالِبُ), Khabar Jumlah Fi'liyyah, Fi'ilnya (قَرَأَ), Fa'ilnya Dhomir Mustatir* (هُوَ) yang merujuk kepada Mubtadak (الطَّالِبُ), dan Maf'ul Bih ialah (كِتَابًا).

22.5 Bolehkah Mubtadak terdiri daripada Isim Nakirah?

Ya, Mubtadak boleh Nakirah dengan syarat :

Khabarnya adalah Syibhu Jumlah (Lihat 16.6 untuk mengingati kembali apakah itu Syibhu Jumlah).

Dalam keadaan begini, Khabar hendaklah didahulukan dan Mubtadak dikemudiankan.

Contoh1 : (فِي الْغُرْفَةِ رَجُلٌ)

"Seorang lelaki (ada) di dalam bilik itu" atau "Di dalam bilik itu (ada) seorang lelaki".

Contoh2 : (تَحْتَ الْمَكْـتَبِ قَلَمٌ)

"Sebatang pen (ada) di bawah meja itu".

Khabar yang didahulukan dan Mubtadak yang dikemudiankan ini dipanggil "Khabar Muqaddam dan Mubtadak Muakhkhar*"

22.6 Bagaimana pula sekiranya Mubtadak adalah Makrifah dan Khabarnya pula adalah Syibhu Jumlah?

Mubtadak boleh didahulukan atau dikemudiankan.

Contoh : (فِي الْغُرْفَةِ الرَّجُلُ) = (الرَّجُلُ فِي الْغُرْفَةِ)

Latihan :

22.0(a) Berikut sepatutnya adalah ayat-ayat yang lengkap tetapi mengandungi beberapa kesalahan. Perbetulkan supaya menjadi ayat lengkap (الْجُمْلَةُ الْمُفِيْدَةُ), kemudian terjemahkan:

1. طَيْرٌ فَوْقَ الْشَجَرَةُ

2. السَّاعَةٌ الثَّمِيْنٌ

3. عَائِشَةٌ أَبُوهُ طَيَّارٌ

4. الطَّبِيْبةٌ مَا اسْمُهُ ؟

5. نَجَاحٌ أَسَاسُ الاجْتِهَادُ
No automatic alt text available.


22.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab

sebagai ayat lengkap (الْجُمْلَةُ الْمُفِيْدَةُ):

1. Dia seorang tukang jahit (P) mahir.

2. Kamu seorang juruterbang wanita.

3. Dia seorang peniaga yang berjaya.

4. Sebuah pintu yang besar di masjid itu.

5. Sebatang sungai di kampung itu.

No automatic alt text available.
#NotaBahasaArab

*Khabar Mufrad (الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ)

*Dhomir Munfasil (الضَّمِـيْرُ الْمُنْفَصِلُ) = Gantinama Terpisah

*Dhomir Mustatir (الضَّمِـيْرُ الْمُسْتَتِرُ) = Gantinama Tersembunyi pada Fi'il

*Khabar Muqaddam dan Mubtadak Muakhkhar (الْخَبَرُ الْمُقَدَّمُ وَالْمُبْتَدَأُ الْمُؤَخَّرُ)

PELAJARAN 21.0 Jumlah (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)

21.1 Apakah dia Jumlah?
Jumlah ialah ayat lengkap (complete sentence). Ayat lengkap di dalam Bahasa Arab terbahagi kepada dua jenis :
1. Jumlah Ismiyyah*
2. Jumlah Fi'liyyah*
Jumlah Ismiyyah ialah ayat yang dimulai oleh Isim, manakala Jumlah Fi'liyyah ialah ayat yag dimulai oleh Fi'il.
Contoh Jumlah Ismiyyah (الْكِتَابُ جَدِيْدٌ) = "Buku itu baharu".
Contoh Jumlah Fi'liyyah (جَلَسَ زَيْدٌ) = "Zaid telah duduk".
21.2 Apakah komponen utama Jumlah Ismiyyah?
Jumlah Ismiyyah mesti terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan. Perkataan pertama atau komponen pertama dipanggil Mubtadak* (Subjek). Komponen kedua pula dipanggil Khabar* (Predikat).
Khabar menceritakan tentang Mubtadak. Mubtadak kebiasaannya adalah Makrifah.
Manakala Khabar yang terdiri daripada Isim kebiasaannya adalah Nakirah. Dan Khabar tersebut mestilah bersamaan dengan Mubtadak dari segi Jantina dan Bilangan.
Contoh1 : (خَالِدٌ حَكِـيْمٌ) = "Khalid (ialah seorang) yang bijaksana" atau "Khalid (is) a wise man".
Contoh2 : (الْمَسْجِدُ كَبِيْرٌ) = "Masjid itu besar" atau "The masjid (is) big".
Contoh3 : (الْغُرْفَةُ نَظِيْفَةٌ) = "Bilik itu bersih" atau "The room (is) clean".
Mubatadak (خَالِدٌ) dan (الْمَسْجِدُ) dan (الْغُرْفَةُ) adalah Makrifah.
Khabar (حَكِـيْمٌ) dan (كَبِيْرٌ) dan (نَظِيْفَةٌ) adalah Nakirah.
Perhatikan bahawa dalam Contoh3, Mubtadak dan Khabar adalah Isim Muannats.
21.3 Bagaimanakah keadaan I'rab Mubtadak dan Khabar?
Mubtadak dan Khabar mesti Marfu' (lihat contoh di atas).
Melainkan jenis Khabar yang tertentu tidak semestinya Marfu'. Ini akan dibincangkan di dalam bab-bab yang akan datang.
21.4 Apakah komponen utama Jumlah Fi'liyyah?
Jumlah Fi'liyyah mesti terdiri daripada sekurang-kurangnya dua komponen utama iaitu Fi'il* (katakerja) dan Fa'il* (Subjek / pelaku perbuatan). Isim yang menjadi Fa'il mestilah Marfu'. Fa'il boleh Makrifah dan boleh juga Nakirah.
Contoh1 : (ذَهَبَ الرَّجُلُ) = "Lelaki itu telah pergi"
Contoh2 : (ذَهَبَ رَجُلٌ) = "Seorang lelaki telah pergi"
Jika sesuatu perbuatan itu memerlukan Objek, maka komponen ketiga Jumlah Fi'liyyah adalah Maf'ul bih (Objek). Sebagaimana yang kita telah pelajari sebelum ini Objek mestilah Mansub (Lihat 17.5 dan 19.6).
Contoh : (كَتَبَ رَجُلٌ كِتَابًا) = "Seorang lelaki telah menulis sebuah buku"
Latihan :
21.0(a) Berikut sepatutnya adalah ayat-ayat yang lengkap tetapi mengandungi beberapa kesalahan. Perbetulkan supaya menjadi ayat lengkap (الْجُمْلَةُ الْمُفِيْدَةُ), kemudian terjemahkan:
1. كِتَابُ الْمُفِيْدَةُ
2. السَّاعَةٌ الثَّامِنٌ
3. الْغُرْفَةُ ابْنَةُ النَّظِيْفُ
4. رَمَى تِلْمِيْذُ قَلَمٌ مَكْسُوْرٌ
5. شَرِبْتَ الطِّفْلُ حَلِيْبُ بَارِدٍ

No automatic alt text available.
21.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab
sebagai ayat lengkap (الْجُمْلَةُ الْمُفِيْدَةُ):
1. Masjid itu dekat dan pasar itu jauh.
2. Jam yang cantik itu murah.
3. Bilik saya bersih.
4. Baju itu kotor.
5. Saya seorang jurutera mahir.

No automatic alt text available.No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
*Jumlah Ismiyyah (الْجُمْلَةُ الاِسْمِيَّةُ)
*Jumlah Fi'liyyah (الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ)
*Mubtadak (الْمُبْتَدَأُ)
*Khabar (الْخَبَرُ)
*Fi'il (الْفِعْلُ)
*Fa'il (الْفَاعِلُ)

Sabtu, 18 November 2017

PELAJARAN 20.0 Sifah dan Mausuf (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)dari fb Ustaz Halim Bede

20.1 Apakah Sifah dan apakah Mausuf?

Sifah* ialah Isim yang menerangkan akan kualiti atau sifat kepada Isim yang datang sebelumnya. Isim yang diterangkan kualitinya oleh Sifah itu dipanggil Mausuf* (Yang disifatkan).
Ungkapan (frasa) 'Sifah dan Mausuf' juga dipanggil Murrokab Tausifi*.
20.2 Berikan beberapa contoh 'Murokkab Tausifi' atau frasa 'Sifah wa Mausuf'.
1. (بَيْتٌ   وَاسِعٌ) = "Sebuah rumah yang luas"
2. (السَّيَّارَةُ   الْجَدِيْدَةُ) = "Kereta baru itu"
3. (وَلَدٌ   صَالِحٌ) = "Seorang anak lelaki yang baik"
Pada contoh-contoh di atas (بَيْتٌ   ،  السَّيَّارَةُ   ، وَلَدٌ) adalah Mausuf. Manakala (وَاسِعٌ   ،  الْجَدِيْدَةُ    ،   صَالِحٌ) adalah Sifah.
20.3 Sifah menuruti Mausuf. Apakah ciri-ciri yang mesti diikuti oleh Sifah terhadap Mausuf?
Empat ciri yang mesti diikuti ialah :
1. Nakirah / Makrifah.
Jika Mausuf Nakirah, Sifah pun mesti Nakirah juga. Begitulah sebaliknya.
Contoh : (طَالِبٌ   جَدِيْدٌ) dan (الطَّالِبُ   الْجَدِيْدُ)
2. Muzakkar / Muannats.
Jika Mausuf Muzakkar, Sifah pun mesti Muzakkar juga. Begitulah sebaliknya.
Contoh : (طَالِبٌ   جَدِيْدٌ) dan (طَالِبَةٌ  جَدِيْدَةٌ).
3. I'rabnya (rafa'/ nasab / jarr)
Contoh1 : (رَأَيْتُ  الطَّالِبَ  الْجَدِيْدَ) = "Saya telah melihat pelajar baru itu".
Contoh2 : (أَكَلْتُ مَعَ   الطَّالِبِ   الْجَدِيْدِ) = "Saya telah makan bersama pelajar baru itu".
4. Bilangan (Mufrad/ Mutsanna / Jama')
Contoh : (طُلَّابٌ   جُدُدٌ)  = "Pelajar-pelajar baru" - Kita akan bincang dengan lebih lanjut lagi mengenai bilangan dalam bab-bab akan datang. InsyaAllah.
20.4 Bolehkan Mausuf mempunyai lebih daripada satu Sifah?
Ya Boleh. Sifahnya boleh berturutan selepas Mausuf.
Contoh : (الطَّالِبَةُ  الْجَدِيْدَةُ الْجَمِيْلَةُ  اسْمُهَا  زَيْنَبُ) = "Pelajar perempuan yang baru yang cantik itu namanya Zainab".
Contoh daripada Al-Quran : (هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ)
20.5 Bolehkah Isim yang menjadi Mudhof mempunyai Sifah?
Ya boleh. Sifah kepada Mudhof tersebut hendaklah datang setelah 'Mudhof Ilaih' kerana Mudhof dan 'Mudhof Ilaih' mesti bersebelahan, tidak boleh ada sebarang perkataan lain di antara keduanya.
Contoh :  (طَالِبُ الْمَدْرَسَةِ الْجَدِيْدُ) = "Pelajar baru sekolah itu".
Perhatian : Istilah "Sifah dan Mausuf" juga dikenali dengan nama "Na'at dan Man'ut"*.
Latihan :
20.0(a) Ayat-ayat berikut mungkin terdapat beberapa kesalahan yang nyata. Perbetulkan dan kemudian terjemahkan :
1. هَذَا السَيَّارَةُ جَدِيْدٍ   لِلتَّاجِرِ
2. طَبَخَ  مَرْيَمٌ  طَعَامٌ  لَزِيْزٌ
3. ذَلِكَ  الْفَتَاةُ  صغِيْرٌ  أُخْتِ  حَامِدٌ
4. تِلْكَ امْرَأَةٌ   أُمُّ   وَلَدٌ  الطَّوِيْلَةُ
5. ذَهَبْتَ   أَحْمَدَ   إِلَى   الْمُسْتَشْفَى  لِـزِيَارَةُ  زَمِيْلُهُ   مَريْضٌ

No automatic alt text available.


20.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab :

1. Rumah kamu yang baru itu besar.
2. Muhammad telah pergi ke masjid baru itu dengan basikal barunya.
3. Masjid baru itu di depan sekolah baru itu.
4. Jururawat (P) yang rajin itu telah pulang dari hospitalnya.
5. Kucing itu telah memakan roti sedap itu.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.No automatic alt text available.
#NotaBahasaArab
*Sifah (الصِّفَةُ)
*Mausuf (الْمَوْصُوْفُ)
*Murrokab Tausifi (الْمُرَكَّبُ التَّوْصِيْفِيُّ)
*Na'at dan Man'ut (النَّعْتُ  وَالْمَنْعُوْتُ)

PELAJARAN 19.0 I'rab pada Isim (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)dari fb ustaz Halim Bede

19.1 Apakah dia I'rab?
I'rab ialah perubahan pada hujung perkataan, bergantung kepada peranan atau fungsi perkataan itu di dalam ayat.
Dalam pelajaran yang terdahulu (lihat 10.1), kita telah beberapa kali membincangkan tentang Isim Mu'rab yang boleh berubah hujungnya kepada tiga keadaan mengikut peranannya di dalam ayat. Perubahan inilah yang dikatakan I'rab*.
19.2 Apakah tiga keadaan I'rab pada Isim?
Tiga keadaan I'rab tersebut iaitu :
1. Rafa' (الرَّفْعُ)
2. Nasab (النَّصْبُ)
3. Jarr (الْجَرُّ)
Manakala :
1. Isim yang berkeadaan Rafa' dipanggil Isim Marfu' (الْمَرْفُوْعُ).
2. Isim yang berkeadaan Nasab dipanggil Isim Mansub (الْمَنْصُوْبُ).
3. Isim yang berkeadaan Jarr dipanggil Isim Majrur (الْمَجْرُوْرُ).
19.3 Apakah tanda-tanda asas Rafa', Nasab dan Jarr pada Isim Mu'rab?
Tanda-tanda asas itu ialah baris hujungnya iaitu :
1. Dhommah = tanda Rafa' bagi Isim Marfu'.
2. Fathah = tanda Nasab bagi Isim Mansub.
3. Kasrah = tanda Jarr bagi Isim Majrur.
19.4 Apakah I'rabnya Isim di dalam keadaan aslinya?
Isim di dalam keadaaan asalnya yakni jika ia bersendirian tanpa berada bersama perkataan-perkataan lain ialah Marfu'. Contoh Isim Marfu' ialah :
( مُحَمَّدٌ ، مَرْيَمُ ، كِتَابٌ ، الْكِتابُ ، كَثِيْرٌ ، كَثِيْرَةٌ )
19.5 Apakah contoh keadaan Isim dalam ayat yang menjadikan ia kekal Marfu'?
Yang utamanya Isim itu Marfu' apabila ia berperanan sebagai Subjek, Predikat, Kata Sifat (adjective) dan beberapa keadaan lagi.
19.6 Apakah contoh keadaan Isim dalam ayat yang menjadikan ia Mansub?
Paling utama sebagaimana yang kita telah pelajari Isim itu Mansub apabila ia menjadi Objek (lihat 6.4), kemudian sebagai Zharaf (lihat 16.4). Dan beberapa keadaan lain kita akan pelajari kemudian.
Contoh Isim Mansub ialah :
( مُحَمَّدًا ، مَرْيَمَ ، كِتَابًا ،  الْكِتابَ ،  كَثِيْرًا ، كَثِيْرَةً )
19.7 Apakah contoh keadaan Isim dalam ayat yang menjadikan ia Majrur?
Sebagai Objek Tidak Langsung dalam 'Jarr wa Majrur' (lihat 10.3), 'Zharaf wa Majrur' (lihat 16.4) dan sebagai 'Mudhof Ilaih' dalam Idhofah (lihat 18.1).
Contoh Isim Majrur ialah :
( مُحَمَّدٍ ،  مَرْيَمَ  ،  كِتَابٍ ، الْكِتابِ ،  كَثِيْرٍ  ،   كَثِيْرَةٍ )
Fahami dan hafalkan istilah Rafa', Nasab, Jarr, Marfu', Mansub dan Majrur semantap-mantapnya sebelum kita beralih ke pelajaran berikutnya.
Latihan :
19.0(a) Lengkapkan baris ungkapan/ayat berikut, tandakan semua Isim Marfu'. Terjemahkan.
1. ديني  الإسلام
2. ساعة البنت  مكسورة
3. بيت  زيد    الواسع    جميل
4. عائشة  أكبر من  فَاطمة
5. ماء  البئر   عذب


19.0(b) Lengkapkan baris ungkapan/ayat berikut, tandakan semua Isim Mansub. Terjemahkan.
1. أخذت  القلم   وكتبت  به
2. رأيت   هذا   الرجل   الصالح   في المسجد
3. بارك الله  فيه  وزاده   علما
4. قرأت  قصص  الرسول
5. شرب    الولد    اللبن

No automatic alt text available.

19.0(c) Lengkapkan baris ungkapan/ayat berikut, tandakan semua Isim Majrur. Terjemahkan.
1. طبخت  أختي  الطعام
2. كتبت  رقم  الـهاتف  على  الورقة
3. ركب  الولد   درّاجته
4. عائشة  أكبر من  فَاطمة
5. أنت   امرأة   صالحة  بارك   الله  فيك

#NotaBahasaArab
*I'rab (الْإِعْرَابُ)Rabu, 15 November 2017

Apa itu iman

Seorg Sultan mengambil seorg Ustaz menjadi menterinya.
Maka diberi istana,
Gelaran,
Isteri yg cantik dan pelbagai kemewahan..!

Satu hari Sultan telah memanggil Menteri Agamanya dan bertanya TIGA soalan.
PERTAMA!
Apa itu Dunia..?
KEDUA!
Apa itu Akhirat..?
Dan KETIGA!
Apa itu Iman..?

Sultan hanya memerlukan jwpn yg tepat dan jitu saja.
Tak mahu syarahan yg pjg2.
Menteri Agama terpinga2 mencari jwpn yg memuaskan hati Sultannya.

Sultan jadi murka dan memberi tempoh seminggu utk mencari jwpnnya.

Kemudian Sultan menghantar wakilnya kpd Menteri itu dan bagi titah bahawa segala kemewahan yg diberi akan dirampas jika gagal memberi jwpn yg dikehendaki.

Menteri jadi runsing yg amat sgt memikirkan akan kehilangan segala2nya jika gagal memberi jwpn.

Menteri dah tak dpt tidur,
mkn pun tak lagi berselera,
Cakap pun dah lain spt.
Dia telah mengumpulkan ramai cerdik pandai utk mendptkan jwpn ttp gagal.

Akhirnya Menteri telah keluar dari istana utk mencari org yg blh merungkaikan keresahannya sekaligus menyelamatkan apa yg dimilikinya.

Masa hampir tiba.
Menteri makin berserabut memikirkan akan kehilangan segalanya.
Sehari sblm sampai tempoh masa tersebut,
Dia duduk termenung di bawah sepohon pokok besar mengenangkan nasibnya.

Sdg dia termenung,
Si Menteri tadi terpandang seorg tua yg sdg berkebun.

Bila matahari terik di kepala,
Org tua itu berhenti utk mkn tengahari dan solat Zohor.

Maka diajaknya si Menteri mkn bersama.
Menteri yg kerunsingan memikirkan jwtn,
Istana dan kemewahan yg akan lesap tak langsung berselera nk mkn lagi.

Org tua itu bertanya,
"Tuan,
Nmpak spt ada masalah..?
Boleh hamba tlg..?"

Menteri pun memberitahu kisahnya dan soalan2 Sultan beserta syarat2nya kpd org tua yg baik hati tadi.

Soalan pertama,
Apakah itu dunia?

Maka dijwb org tua tadi..!
"Dunia ialah apa2 amalan yang kita buat utk ditinggalkan.
Hal ini diketahui oleh hati masing2lah..!"

Soalan kedua,
Apakah itu akhirat?

Maka dijwb org tua tadi..!
"Akhirat ialah apa2 amalan yg kita buat utk dibawa ke sana tanpa ada apa2 maksud dunia di dlmnya.
Ini pun diketahui oleh hati masing2lah..!"

Dan soalan ketiga, apakah itu iman?

Maka org tua itu pun bagi tahu,
"Akan aku bagitahu ptg nanti selepas solat Asar!

Bila waktu Asar,
Mrk solat Asar bersama berjemaah dan selepas solat,
Si Menteri terus bertanya,
"Apa itu iman..?"

Pada masa itu terdpt beberapa ekor anjing sdg mkn sisa2 makanan tengahari.

Org tua itu memberi syarat utk memberi jwpn yg ketiga,
Dia mesti mkn bersama anjing2 itu.

Si Menteri berfikir berkali2.
Mkn dgn anjing ni najis berat.
Tak mkn kang jawatan lesap,
Harta melayang,
Hidup susah dan melarat..!

Nak dpt kerja lain bkn senang skrg ni.
Fikir punya fikir akhirnya si Menteri pun buat keputusan utk mkn bersama anjing2 itu..!

Apabila saja si Menteri duduk utk mkn bersama anjing2 itu,
Org tua tadi pun pegang kolar bajunya dan berkata,

"Wahai Tuan..!
Inilah Iman.
Bagi mrk yg ada iman,
Mrk sggup kerugian segala dunianya ttp tidak akan sggup melanggar perintah Allah..!

Akan ttp mrk yg tidak ada iman akan sggup melanggar perintah Allah utk slmtkan dunianya..!"

#copypaste

Bintang - Star. #SatuHariSatuPerkataanArab

Image may contain: night

Bintang - Star.

Perkataaan arab ke#38 : "najm" (نَجْمٌ) yang bererti bintang. Jamaknya (plural) ialah "nujūm" (نُجُوْمٌ). Muncul sebanyak 13 kali di dalam Al-Quran - mufradnya sebanyak (singular) 3 kali dan selebihnya jamak (plural).

Terdapat perkataan-perkataan lain lagi yang diterjemahkan atau dinisbahkan kepada bintang, umpamanya :

"burūj" (بُرُوْجٌ) maknanya "gugusan bintang".

"kaukab" (كَوْكَبٌ) jamaknya "kawākib" (كَوَاكِبُ) maknanya "bintang" atau "planet".

"khuns" (خُنْسٌ) maknanya "bintang atau planet yang tenggelam timbul, menghilang dan muncul".

"masōbīh" (مَصَابِيْحُ) mufradnya "misbāh" (مِصْبَاحٌ) makna literalnya adalah "pelita", dinisbahkan kepada "bintang".

Allah banyak kali bersumpah dengan nama bintang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita manusia tidak boleh bersumpah dengan nama bintang atau lain-lain makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah sahaja.

Allah menyuruh kita memerhatikan bintang-bintang di langit dan mengambil iktibar darinya. Allah menceritakan bahawa bintang-bintang dan cakerawala di langit dan semua makhluk di bumi taat patuh kepada setiap perintahNya. Sedangkan kita manusia....

Allah juga menceritakan bahawa bintang-bintang dijadikan sebagai petunjuk bagi manusia dan menyuruh kita mengkajinya. Bukanlah menjadi petunjuk untuk ramalan horoskop tilik nasib! Dan bukanlah disuruh kita mengkaji bintang untuk jadi "ahli nujum" atau astrologer. Yang itu syirik!

Tetapi sebenarnya bintang-bintang menjadi petunjuk kepada para musafir dan pengembara sejak dari zaman dahulu hingga sekarang sebagai panduan arah pelayaran (navigation). Kajilah bintang sebagai astronomer dan ahli falak. Dari situ kita dapat banyak ilmu yang bermanfaat untuk manusia sejagat. Wallahu a'lam.

#SatuHariSatuPerkataanArab


No automatic alt text available.

Selasa, 14 November 2017

PELAJARAN 18.0 Idhofah (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)


18.1 Apakah dia Idhofah?
Idhofah ialah Ungkapan (frasa) yang terbentuk daripada gabungan dua Isim. Isim Pertama dikenali sebagai Mudhof. Isim Kedua pula dikenali sebagai Mudhof Ilaih. Mudhof disandarkan kepada Mudhof Ilaih.
Mudhof maknanya ialah 'Yang disandarkan' atau 'Yang dimiliki'.
Mudhof Ilaih maknanya ialah 'Penyandar' atau 'Pemilik'.
Idhofah dari segi bahasa maknanya ialah "penambahan" (addition, annexation, attachment).
18.2 Berikan beberapa contoh Idhofah.
1. (كِتَابُ  أَحْمَدَ)
"Buku Ahmad" atau "Buku (milik) Ahmad".
2. (كِتَابُ  الطَّالِبِ)
"Buku pelajar itu" atau "Buku (milik) pelajar itu".
3. (كِتَابُهُ)
"Bukunya" atau "Buku miliknya".
Pada contoh-contoh di atas, (كِتَابُ) adalah Mudhof. Asalnya Nakirah, tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beraliflam. (كِتَابُ) menjadi Makrifah kerana 'disandarkan' kepada Mudhof Ilaih iaitu (ــهُ), (الطَّالِبِ) dan (أَحْمَدَ).
Perhatikan bahawa semua Mudhof Ilaih pada contoh-contoh di atas adalah Majrur. Syarat utama Idhofah ialah Mudhaf Ilaih MESTI Majrur.
"Ahmad" (أَحْمَدَ) majrur dengan fathah kerana ia adalah Isim Ghoir Munsorif (rujuk 13.1).
"Pelajar itu" (الطَّالِبِ) majrur dengan kasrah kerana ia adalah Isim Mu'rab (rujuk 10.1 ).
"...nya" (ــهُ) majrur tanpa perubahan (yakni tetap) dengan dhommah - kerana ia Isim Mabni (tetap).
18.3 Adakah Mudhof Ilaih mesti Makrifah?
Tidak semestinya. Mudhof Ilaih boleh Nakirah dan juga boleh Makrifah.
Contoh : (كِتَابُ طَالِبٍ) = "Buku pelajar" adalah umum, sementara (كِتَابُ   الطَّالِبِ) = "Buku pelajar itu" adalah khusus.
Jika Mudhof Ilaih nakirah maka keseluruhan Idhofah itu adalah Nakirah. Begitu juga, jika Mudhof Ilaih makrifah maka keseluruhan Idhofah adalah Makrifah.
18.4 Adakah Idhofah hanya menunjukkan makna 'pemilikan' yakni Mudhof 'milik' Mudhof Ilaih?
Tidak semestinya sedemikian walau sebahagian besarnya begitu. Idofah juga menunjukkan penisbahan atau penyandaran yang kita boleh tafsirkan makna 'daripada' dan juga 'untuk'.
Contoh 1 (بَابُ   الْخَشَبِ) = "Pintu kayu itu". Ini tidak boleh ditafsirkan bermakna "Pintu (milik) kayu itu".
Tetapi maknanya ialah "Pintu (daripada) kayu itu".
Contoh 2 (فِنْجَانُ  الْقَهْوَةِ) = "Cawan kopi" yakni maknanya "Cawan (untuk) kopi".
18.5 Bolehkah Idhofah berkait, yakni terdiri lebih daripada satu Mudhof dan Mudhof Ilaih?
Ya boleh. Contohnya : (بَابُ  غُرْفَةِ  مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ)
"Pintu bilik guru besar sekolah itu"
1. Mudhof = (بَابُ), Mudhof Ilaih = (غُرْفَةِ)
2. Mudhof = (غُرْفَةِ), Mudof Ilaih = (مُدِيْرِ)
3. Mudhof = (مُدِيْرِ), Mudhof Ilaih = (الْمَدْرَسَةِ)
Hanya (بَابُ) berperanan sebagai Mudhof sahaja. Hanya (الْمَدْرَسَةِ) berperanan sebagai Mudhof Ilaih sahaja. Manakala (غُرْفَةِ) dan (مُدِيْرِ) masing-masing mempunyai dua peranan serentak sebagai Mudhof dan Mudhof Ilaih. Di mana semuanya menepati :
Syarat Mudhof :
1. Tidak boleh bertanwin
2. Tidak boleh beraliflam.
Syarat Mudof Ilaih :
1. Mesti majrur (eg. hujung berbaris di bawah)
18.6 Bolehkah perkataan lain berada di tengah-tengah antara Mudhof dan Mudhof Ilaih?
Tidak boleh. Melainkan Isim Isyarah* (... هَذَا ،  هَذِهِ) ataupun Isim yang berperanan sebagai Mudhof Ilaih dan Mudhof sahaja sebagaimana contoh di atas.
Contoh : (كِتَابُ هَذَا الطَّالِبِ) "Buku pelajar ini".
Sekiranya Mudhof Ilaih bagi Idhofah itu adalah Dhomir Muttasil, maka Isim Isyarah itu boleh diletakkan selepasnya.
Contoh : (كِتَابُهُ  هَذَا) = "Bukunya ini".
Latihan :
18.0(a) Lengkapkan baris ayat-ayat berikut dan terjemahkan :
1. وقع  باب الخشب  على حارس الملك
2. أكلت مع ابن الملك في  مطعم حصين
3. صلّح  العامل  شبّاك  السّيّارة   المدير
4. ذلك سقف بيت  ابن  عمّ سليمان
5. درخ    المكتب   مغلق

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.


18.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab, lengkap dengan baris :
1. Ahmad telah makan bersama rakannya di kantin sekolah.
2. Saya telah membaiki tingkap rumah itu.
3. Anak perempuan bapa saudara Hamzah namanya Zainab.
4. Pintu masjid itu terbuka.
5. Tingkap perpustakaan itu tertutup.


No automatic alt text available.
#NotaBahasaArab
*Isim Isyarah (أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ)

Latihan 18.0(a) Lengkapkan baris ayat-ayat berikut dan terjemahkan :

Ahad, 12 November 2017

PELAJARAN 17.0 Rasulullahi ﷺ (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)dari fb ustaz Halim Bede17.1 Apakah makna ungkapan-ungkapan ini : (رَسُولُ اللَّهِ), (بَيْتُ اللَّهِ), (كِتَابُ اللَّهِ), (بَيْتُ زَيْدٍ), (كِتَابُ الطَّالِبِ) ?
a. (رَسُولُ اللَّهِ) = "pesuruh Allah"
b. (بَيْتُ اللَّهِ) = "rumah Allah"
c. (كِتَابُ اللَّهِ) = "kitab Allah"
d. (بَيْتُ زَيْدٍ) = "rumah Zaid"
e. (كِتَابُ الطَّالِبِ) = "buku pelajar itu"
17.2 Apakah persamaaan-persamaan yang ada pada ungkapan-ungkapan di atas?
1. Terbentuk dari dua perkataan (yakni gabungan dua Isim).
2. Isim Pertama asalnya Nakirah, boleh bertanwin tetapi tanpa tanwin dan tanpa aliflam (ال).
3. Isim Kedua semuanya Majrur (berbaris kasrah) dan Makrifah.
4. Isim Pertama 'dimiliki' atau 'disandarkan' kepada Isim Kedua, di mana kita boleh tafsirkan makna-makna seperti berikut :
a. (رَسُولُ اللَّهِ) = "pesuruh 'milik' Allah"
b. (بَيْتُ اللَّهِ) = "rumah 'milik' Allah"
c. (كِتَابُ اللَّهِ) = "kitab 'milik' Allah"
d. (بَيْتُ زَيْدٍ) = "rumah 'milik' Zaid"
e. (كِتَابُ الطَّالِبِ) = "buku 'milik' pelajar itu"
Isim Pertama dipangil Mudhof* dan Isim Kedua dipanggil Mudhof Ilaih*.
17.3 Bolehlah Isim Pertama (Mudhof) beraliflam?
Umumnya tidak boleh. Walaupun tanpa aliflam, Mudhof dianggap Makrifah jika Isim kedua (Mudhof Ilaih) adalah Makrifah. Keseluruhan ungkapan itu dikira Makrifah jika Mudhof Ilaih adalah Makrifah.
17.4 Bolehkah Isim Kedua (Mudhof Ilaih) Nakirah?
Boleh. Tapi kebiasaannya Mudhof Ilaih adalah Makrifah. Tetapi jika Mudhof Ilaih Nakirah, keseluruhannya juga adalah Nakirah.
17.5 Bagaimana pula dengan 'status' Isim Pertama yakni Mudhof?
Jika tiada apa-apa sebelumnya, Mudhof adalah dalam keadaan asli iaitu Marfu'* yakni hujungnya barharakat dhommah.
Begitu juga jika ia adalah Subjek, statusnya adalah Marfu'.
Contoh : (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) = "Rasulullah telah berkata..."
Jika ia sebagai Objek (Maf'ul bih), maka statusnya adalah Mansub.
Contoh : (أَطَعْتُ  رَسُوْلَ اللَّهِ) = "Saya telah mentaati Rasulallah"
Manakala jika sebelumnya ada Huruf Jarr maka ia menjadi Majrur.
Contoh : (آمَنْتُ   بِرَسُوْلِ اللَّهِ) = "Saya telah beriman dengan Rasulillah"
17.6 Adakah 'Mudhof Ilaih' mesti Majrur?
Ya. Mudhof Ilaih MESTI Majrur.
Sebagaimana juga Isim Kedua pada Syibhu Jumlah ('Jarr Wa Majrur' dan 'Zharaf Wa Majrur'), 'Mudhof Ilaih' mesti Majrur.
Jika Isimnya Mu'rab, ia Majrur dengan kasrah. Jika Ghoir Munsorif, ia Majrur dengan fathah.
Ungkapan Mudhof dan 'Mudhof Ilaih' dipanggil Idhofah*
Latihan:
17.0(a) Ayat-ayat berikut mungkin mengandungi beberapa kesalahan. Perbetulkan dan lengkapkan barisnya. Kemudian terjemahkan :
1. ذهبت  أبو بكر  على  البيت  رسول الله
2. فاطمة  بن   رسول الله
3. مسطرة   الطالب    مكسور
4. الأخلاق  أخت  عثمان  حسنة
5. فتحت   يوسف  باب   السيّارة


17.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab :
1. Saya telah pulang dari Makkah Al-Mukarramah
2. Rumah Rasulullah di hadapan rumah Fatimah.
3. Ini kunci kereta kamu dan ini beg kamu.
4. Adakah kamu telah pergi ke rumah guru (P)  itu?
5. Tidak, saya telah tidak memakan roti kamu.

No automatic alt text available.
#NotaBahasaArab
*Mudhof (الْمُضَافُ)
*Mudhof Ilaih (الْمُضَافُ إلَيْهِ)
*Marfu' (الْمَرْفُوْعُ)
*Idhofah (الْإِضَافَةُ)
Jumaat, 10 November 2017

PELAJARAN 16.0 Zharaf (Siri Belajar Bahasa Arab Selangkah-Selangkah...)dari fb Halim Bede16.1 Apakah dia Zharaf?
Zharaf* ialah Kata Keterangan (Adverb) yang menjelaskan mengenai masa atau tempat berlakunya sesuatu keadaan atau perbuatan. Terbahagi dua :
Zharaf Zaman* ialah Kata Keterangan mengenai masa.
Zharaf Makan* ialah Kata Keterangan mengenai tempat.
16.2 Berikan beberapa contoh Zharaf Zaman.
1. Hari (يَوْمٌ). Contohnya : (الْجُوُّ الْيَوْمَ  بَارِدٌ)
"Cuaca hari ini dingin".
2. Malam (لَيْلٌ). Contohnya : (رَجَعْتُ لَيْلًا)
"Saya telah pulang di waktu malam".
3. Pagi (صَبَاحٌ). Contohnya : (قَرَأْتُ الدَّرْسَ صَبَاحًا أَمَامَ الْمُعَلِّمِ)
"Saya telah membaca pelajaran itu di waktu pagi di depan guru itu".
(Kita akan bincangkan dengan lanjut mengenai Zharaf Zaman pada bab-bab yang akan datang, InsyaAllah)
16.3 Berikan beberapa contoh Zharaf Makan.
Depan (أَمَامَ), belakang (خَلْفَ), belakang (وَرَاءَ), atas (فَوْقَ), bawah (تَحْتَ),  bersama (مَعَ), di sisi (عِنْدَ),  di antara (بَيْنَ), kanan (يَمِيْنًا),  kiri (شِمَالًا), kiri (يَسَارًا), timur (شَرْقًا), barat (غَرْبًا), utara(شَمَالًا), selatan (جَنُوْبًا) dan lain-lain.
Beberapa contoh ayat :
1) جَلَسَتِ الْتِلْمِيْذَةُ  أَمَامَ  الْأُسْتَاذِ
"Murid perempuan itu telah duduk di hadapan ustaz itu".
2) جَلَسْتُ   تَحْتَ   شَجَرَةٍ
"Saya telah duduk di bawah sebatang pokok"
3) أَكَلَتْ مَرْيَمُ  مَعَ  أُمِّهَا
"Maryam telah makan bersama ibunya"
16.4 Apakah status (keadaan) semua Isim Zharaf di dalam contoh ayat-ayat di atas?
Perhatikan semua Zharaf berkenaan hujungnya berharakat fathah. Keadaan begini dikatakan berstatus Mansub*.
16.5 Bagi perkataan-perkataan yang datang selepas Zharaf, apakah statusnya?
Isim yang datang selepas Zharaf dan membentuk ungkapan (frasa) bersamanya adalah berstatus Majrur (yakni jika Isim itu Mu'rab, hujungnya berbaris kasrah, jika Ghoir Munsorif hujungnya berbaris fathah).
Keadaan ini samalah seperti 'Jarr wa Majrur' (lihat 10.3)
Kesimpulannya dari contoh-contoh di atas - Zharaf berstatus Mansub dan Isim selepasnya berstatus Majrur. Kedua-duanya dikatakan sebagai 'Zharaf wa Majrur'.
16.6 Apakah panggilan lain kepada 'Jarr wa Majrur' dan 'Zharaf wa Majrur'?
Syibhu Jumlah*
Syibhu Jumlah adalah panggilan kepada 'Jarr wa Majrur' atau 'Zharaf wa Majrur'. Syibhu Jumlah secara literalnya bermakna 'laksana ayat' atau 'seperti ayat' kerana ia bukanlah ayat penuh tetapi berperanan seolah-olah ayat penuh.
Contoh Syibhu Jumlah daripada ayat-ayat di atas ialah : (أَمَامَ  الْأُسْتَاذِ), (تَحْتَ   شَجَرَةٍ), (مَعَ  أُمِّهَا)
16.7 Adakah di dalam semua keadaan Zharaf Makan berstatus Mansub?
Oh tidak! Kebiasaannya Zhorof di dalam ayat berstatus Mansub. Melainkan terdapat beberapa Isim Zharaf yang boleh bergabung dengan Huruf Jarr sebelumnya, maka ia jadi Majrur.
Contohnya : (عَنِ الشِّمَالِ), (مِنْ تَحْتِ), (فِي  شَرْقِ) dan sebagainya.
Contoh ayat : (قُلْ  كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)
Zharaf Zaman dan Zharaf Makan juga dikenali sebagai Maf'ul Fih*.
Latihan :
16.0(a) Isikan tempat kosong dengan Zharaf yang sesuai, kemudian bariskan ayat dengan lengkap dan terjemahkan :
1. قام   المأموم   ـــــــــ   الأمام
2. هل  أخذت   خبزا   ــــــ ك . نعم   أخذت  وأكلت
3. جلست    الـهرّة     ــــــــ    الطاولة
4. نظرت   ـــــــــ  ثمّ   نظرت  شمالا
5. بيتي   ــــــــ  المسجد  ووراءه  الحديقة
No automatic alt text available.


No automatic alt text available.


16.0(b) Terjemahkan ke Bahasa Arab dengan berbaris lengkap.
1. Imam itu telah berdiri di hadapan Ahmad.
2. Adakah kamu telah membawa buku itu bersamamu?
3. Kucing itu telah duduk di bawah kerusi.
4. Pelajar itu telah melihat ke kiri kemudian dia telah melihat ke kanan.
5. Rumahnya (1P) di hadapan pasar itu.
#NotaBahasaArab
*Isim Zharaf (الظَّرْفُ)
*Zharaf Zaman (ظَرْفُ الزَّمَانِ)
*Zharaf Makan (ظَرْفُ الْمَكَانِ)
*Mansub (ُالْمَنْصُوْب)
*Syibhu Jumlah (شِبْهُ الجُمْلَةِ)
*Maf'ul Fih (الْمَفْعُوْلُ فِيْهِ)


No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Catatan Popular